แบตเตอรี่สำรองขนาดใหญ่ นำขึ้นเครื่องไม่ได้นะ!

Where do you want to travel?

Your journey will lead you to famous domestic and foreign beauty spots.

แบตเตอรี่สำรองขนาดใหญ่ นำขึ้นเครื่องไม่ได้นะ!

ปัญหาอย่างหนึ่งของคนใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนคือ “แบตเตอรี่หมดเร็ว” เพราะแบบนั้นเอง เราถึงต้องพกแบตเตอรี่สำรองกันติดตัวเป็นว่าเล่น เจ้าแบตเตอรี่สำรอง หรือที่เราเรียกกันว่า “Power Bank” มีขนาดตั้งแต่เล็กไปถึงใหญ่ ไม่กี่พันมิลลิแอมป์ (mAh) จนถึงหลายหมื่นมิลลิแอมป์

ถ้าเราต้องเดินทางโดยเครื่องบินล่ะ สามารถพกแบตเตอรี่สำรองไปด้วยได้มั้ย?
การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ ไออาตา (IATA) มีกฎมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการนำแบตเตอรี่ขึ้นเครื่องบิน ดังนี้ครับ

Power Bank

  1. แบตเตอรี่สำรองสามารถนำใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจำนวนและปริมาณที่จำกัด ได้แก่
    1. แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่มีการจำกัดจำนวน
    2. แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 – 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
    3. แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนำขึ้นเครื่องในทุกกรณี
  1. ห้ามนำแบตเตอรี่สำรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี

 

ทำไมถึงไม่อนุญาตให้นำแบตเตอรี่สำรองโหลดใต้เครื่อง?
แบตเตอรี่ที่ทำงานจนเกิดความร้อนสูงเกินไป จะนำไปสู่การติดไฟและระเบิดได้ ซึ่งการควบคุมเพลิงในส่วนบรรทุกสัมภาระ (โหลดใต้เครื่องบิน) ไม่สามารถระงับไฟที่เกิดจากแบตเตอรี่สำรอง แม้ไฟเพียงเล็กน้อยก็สามารถลุกได้เช่นกัน แถมส่วนพลาสติกที่เคลือบด้านนอกยังหลอมละลายได้ง่าย ซึ่งอาจลามไปยังแบตเตอรี่และเกิดไฟไหม้ในวงกว้าง

“แต่หากจากแบตเตอรี่ในกระเป๋าผู้โดยสารที่นำติดตัวขึ้นเครื่อง ทางลูกเรือยังพอสังเกตและเข้าระงับเหตุไว้ได้ทันและง่ายกว่า”

ดังนั้นการไม่อนุญาตให้นำแบตเตอรี่สำรองขึ้นเครื่อง ก็เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการช็อตและติดไฟขณะอยู่บนเครื่องบินนั่นเองครับ

 

ข้อมูลจาก:

http://suvarnabhumiairport.com/th/doyouknows/15/the-large-capacity-of-mobile-external-charger-couldnt-bring-on-board

http://www.thaiairways.com/th_TH/news/news_announcement/news_detail/batteries.page

nuttaponp

Nuttapon Pichetpongsa

Nuttapon Pichetpongsa - He is also a Blogger, Bookworm, Adventurous Traveler and Coffee Lover. Nuttapon's passion is about innovating test engineering methodologies and designing solutions to overall simplify product testing.

LEAVE A COMMENT