Tag Archives:

เบปปุ

Where do you want to travel?

Your journey will lead you to famous domestic and foreign beauty spots.

Road Trip in Kyushu

      “คิวชู”ภูมิภาคในญี่ปุ่นที่ใครหลายๆคนมองข้ามไป ครั้งนี้พวกเราขอเลือกไปสัมผัสเสน่ห์ของญี่ปุ่นในมุมมองที่ต่างจากทุกครั้งที่เคยไป และเป้าหมายของพวกเราก็คือ ขับรถชมวิวเยี่มมชมทุ่งดอกไม้ แช่ออนเซน และตระเวนกินอาหารทะเล...
Continue reading...